32 Dr ML King (Westbound), Civic Center Transit Center – Rock Road Transit Center: Bus Schedules

Civic Center Transit Center 9th & Cass Cass & Grand Dr ML King & Kingshighway Rock Road Transit Center
5:00 am 5:11 am 5:21 am 5:34 am 5:46 am
5:40 am 5:51 am 6:02 am 6:15 am 6:27 am
6:20 am 6:31 am 6:42 am 6:55 am 7:07 am
7:00 am 7:11 am 7:22 am 7:35 am 7:47 am
7:40 am 7:51 am 8:02 am 8:15 am 8:27 am
8:20 am 8:31 am 8:42 am 8:55 am 9:07 am
9:00 am 9:11 am 9:22 am 9:35 am 9:47 am
9:40 am 9:51 am 10:02 am 10:15 am 10:27 am
10:20 am 10:31 am 10:42 am 10:55 am 11:07 am
11:00 am 11:11 am 11:22 am 11:35 am 11:47 am
11:40 am 11:51 am 12:02 pm 12:15 pm 12:27 pm
12:20 pm 12:31 pm 12:42 pm 12:55 pm 1:07 pm
1:00 pm 1:12 pm 1:23 pm 1:36 pm 1:48 pm
1:40 pm 1:52 pm 2:03 pm 2:16 pm 2:28 pm
2:20 pm 2:32 pm 2:43 pm 2:56 pm 3:08 pm
3:00 pm 3:12 pm 3:23 pm 3:36 pm 3:48 pm
3:40 pm 3:52 pm 4:03 pm 4:16 pm 4:28 pm
4:20 pm 4:32 pm 4:43 pm 4:56 pm 5:08 pm
5:00 pm 5:11 pm 5:21 pm 5:33 pm 5:44 pm
5:40 pm 5:51 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:21 pm
6:20 pm 6:31 pm 6:40 pm 6:50 pm 7:01 pm
7:20 pm 7:30 pm 7:39 pm 7:48 pm 7:58 pm
8:20 pm 8:30 pm 8:39 pm 8:48 pm 8:58 pm
9:20 pm 9:30 pm 9:39 pm 9:48 pm 9:58 pm
10:20 pm 10:30 pm 10:39 pm 10:48 pm 10:58 pm
11:20 pm 11:30 pm 11:39 pm 11:48 pm 11:58 pm
12:20 am 12:30 am 12:39 am 12:48 am 12:58 am
11:26 pm 11:37 pm 11:46 pm 11:56 pm 12:05 am
Rate article
Add a comment